Pani Grażyna Mroczek została przewodniczącą Rady Rodziców, zastępcą - pan Tomasz Cieśla, skarbnikami - pani Karola Woźny oraz pani Ewelina Wróbel. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

Plan lekcji

   

ROK SZKOLNY 2019/2020

KLASA I 

Wychowawca: mgr Katarzyna Sykulska

    Poniedziałek  Wtorek   Środa     Czwartek       Piątek      
  1 8:00 - 8:45 e.m. e.w. e.w. e.w. wf 
8:55 - 9:40 e.pl. e.w. e.w. e.w. e.w.
9:50 - 10:35 e.w. e.w. wf e.w. e.w.
4 10:50 - 11:35 e.w. religia religia wf e.inf.
5 11:50 - 12:35 z.wyr. j. angielski j. angielski    
6 12:45 - 13:30          
7 13:40 - 14:25          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA II

Wychowawca: mgr Małgorzata Pinkos

    Poniedziałek  Wtorek Środa          Czwartek          Piątek
  1 8:00 - 8:45 e.w. e.inf. e.w. e.w. wf
8:55 - 9:40 e.w. e.w. e.w. e.w. e.w.
9:50 - 10:35 e.w. e.w. e.w. wf e.w.
4 10:50 - 11:35 wf j. angielski e.w. j. angielski e.w.
5 11:50 - 12:35   religia z.wyr religia  
6 12:45 - 13:30          
7 13:40 - 14:25        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA III

Wychowawca: mgr Jolanta Kępińska

    Poniedziałek  Wtorek       Środa        Czwartek   Piątek      
  1 8:00 - 8:45 religia e.w. e.inf. wf e.w
2 8:55 - 9:40 wf e.w. e.w. e.w. wf
9:50 - 10:35 e.w. e.w. e.w. e.w e.w.
4 10:50 - 11:35 e.w. e.w j.amgielski e.w e.w.
5 11:50 - 12:35 czyt. z.wyr. religia z.rozw. j. angielski
6 12:45 - 13:30          
7 13:40 - 14:25          

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA V

Wychowawca: mgr inż Katarzyna Jaskot

    Poniedziałek  Wtorek      Środa      Czwartek   Piątek      
  1 8:00 - 8:45 matematyka historia j. polski j. polski religia
8:55 - 9:40 informatyka j.angielski matematyka religia j.polski
9:50 - 10:35 j.angielski w - f w - f technika j.polski
4 10:50 - 11:35 j.polski w - f  g.d.d.w. historia j. angielski
5 11:50 - 12:35 biologia wdż plastyka matematyka w -f 
6 12:45 - 13:30   matematyka muzyka geografia koło j.ang.
7 13:40 - 14:25       SKS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA VI

Wychowawca: mgr Lidia Heluszka

    Poniedziałek  Wtorek     Środa       Czwartek   Piątek      
  1 8:00 - 8:45 j. polski j. agielski matematyka religia historia
8:55 - 9:40 historia j.polski j. polski j. polski biologia
9:50 - 10:35 religia g.d.d.w. informatyka j. polski matematyka
4 10:50 - 11:35 technika matematyka w - f matematyka w - f
5 11:50 - 12:35 j.angielski w - f geografia wdż .k. przyr.
6 12:45 - 13:30   w - f plastyka j. angielski SKS
7 13:40 - 14:25     muzyka SKS  

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA VII

Wychowawca: mgr inż. Agnieszka Włóka

    Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek   Piątek
  1 8:00 - 8:45 chemia j. polski chemia fizyka matematyka
8:55 - 9:40 religia j. polski w - f matematyka religia
9:50 - 10:35 j. niemiecki biologia geografia g.d.d.w. biologia
4 10:50 - 11:35 j. polski informatyka matematyka j. polski j. polski
5 11:50 - 12:35 historia matematyka muzyka j. angielski j. niemiecki
6 12:45 - 13:30 fizyka j. angielski j. angielski historia w - f
7 13:40 - 14:25 w - f w -f  plastyka geografia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA  VIII

Wychowawca: mgr Grażyna Kasprzycka

    Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek   Piątek
  1 8:00 - 8:45 edb w- f  w - f matematyka j. polski
8:55 - 9:40 matematyka w -f  chemia fizyka matematyka
9:50 - 10:35 j. angielski j.angielki matematyka j. polski informatyka
4 10:50 - 11:35 j. niemiecki j. polski geografia religia chemia
5 11:50 - 12:35 fizyka j. polski j. polski wos historia
6 12:45 - 13:30 historia religia j. angielski biologia j. niemiecki
7 13:40 - 14:25 wos g.d.d.w. matematyka   w - f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | ul. Cieciułów 19 | tel. (034)3593 620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe