KADRA PEDAGOGICZNA

Współne zdjęcie z Marcinem i Magdą.jpeg

Kadra pedagogiczna naszej szkoły:
 

1. mgr Barbara Kubik - dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki

Pani Barbara Kubik.jpeg

 

2. mgr Maria Bejm - plastyka  

3. mgr inż. Ryszard Belka - fizyka

4. mgr Beata Droś - historia, język polski

5. mgr Anna Grzebiela - edukacja przedszkolna

6. mgr Lidia Heluszka - język angielski, język polski

7. mgr Aneta Jarząb - doradztwo zawodowe

8. mgr Zofia Jarząbek - geografia

9. mgr inż. Katarzyna Jaskot - informatyka, matematyka, administrator sieci informatycznej

10. mgr Grażyna Kasprzycka - religia, zajęcia świetlicowe

11. mgr Jolanta Kępińska - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

12. mgr Anna Krzykawiak - Pinkosz - psycholog        

13. mgr Jolanta Kubacka - język polski, przyroda, biologia, biblioteka

14. mgr  Danuta Małecka - edukacja przedszkolna

15. mgr inż  Katarzyna Napieraj - muzyka

16. mgr Marcin Ośródka - wychowanie fizyczne 

17. mgr Małgorzata Pinkos - edukacja wczesnoszkolna

18. mgr Piotr Rasztar - wychowanie fizyczne

19. mgr Katarzyna Sykulska - zajęcia logopedyczne, edukacja przedszkolna

20. mgr  inż. Agnieszka Włóka - matematyka, język angielski

21. mgr Magdalena Małecka - wychowanie do życia w rodzinie

22. mgr Ewelina Policińska - edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | ul. Cieciułów 19 | tel. (034)3593 620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe